NOTÍCIES
06/11/2011
Programa d’inclusió financera per noies
FLM
Per tercer any, Laia Foundation ha obert comptes d’estalvi a catorze estudiants brillants. Aquest programa beneficia només a noies, degut a la discriminació que acostumen a patir vers els nois, i té per objectiu fomentar l’estalvi i la planificació del seu futur acadèmic. Amb aquesta iniciativa també es consciencia la família sobre prioritzar els estudis i retardar l’edat de casament. Totes les noies pertanyen a famílies que viuen per sota el llindar pobresa i dotze d’elles a les comunitats Adidravidar o Dàlit, les més desafavorides.
 
ARXIU NOTÍCIES
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
FLM
 
Vedanthangal
 
Vedanthangal
 
Vedanthangal
 
Vedanthangal
 
Vedanthangal
 
Vedanthangal
 
Vedanthangal
 
Associació VEDANTHANGAL SANGAM. Carrer Sant Pere, 112, 08911 Badalona (Spain), NIF G65523508. . info@laiafoundation.org