NOTÍCIES
15/02/2013
Avaluacions del projecte educatiu
FLM
Els tests portats a terme recentment segueixen reflectint uns resultats molt positius del nostre projecte educatiu. Mostrem en els gràfics adjunts una comparativa entre els nostres estudiants i estudiants que no assisteixen al nostre reforç escolar (grup de control).

Pel que fa al tàmil, el seu idioma matern, a 5è de primària el 74% dels nostres alumnes són capaços de llegir un conte i entendre’l, respecte al 44% que mostra el grup de control.

Pel que fa a l’anglès, dels nostres alumnes, un 84% poden respondre senzilles preguntes, respecte a un 15% del grup de control.

El nostre objectiu és assolir l’any que ve un 95% en les proves mencionades.
 
Associació VEDANTHANGAL SANGAM. Carrer Sant Pere, 112, 08911 Badalona (Spain), NIF G65523508. . info@laiafoundation.org