NOTÍCIES
27/11/2013
Foment de la supervivència infantil i salut de la família
FLM

Els anys 2012 i 2013 s’ha donat continuïtat al projecte de Foment de la supervivència infantil i salut de la família gràcies al suport de Badalona Serveis Assistencials, a través de la iniciativa teaming. S’han beneficiat del projecte 248 infants i les seves mares, 78 dones embarassades i 197 noies adolescents.

En aquests dos anys, el percentatge de nens que no pateixen malnutrició s’ha situat en el 51%, respecte el 46% de fa dos anys. Cal destacar ques’han reduït significativament els casos de malnutrició severa (graus 3 i 4), del 6% a l’1%, no trobant-se cap cas de malnutrició en grau 4 en la zona d’acció.

D’aquesta manera, estem satisfets amb els resultats que hem aconseguit, eradicant pràcticament la malnutrició severa, però cal seguir treballant per reduir els casos de malnutrició lleu, que encara presenten percentatges elevats.

 
Associació VEDANTHANGAL SANGAM. Carrer Sant Pere, 112, 08911 Badalona (Spain), NIF G65523508. . info@laiafoundation.org