NOTÍCIES
24/02/2014
Actualitat del projecte sanitari
FLM

Des de Laia Foundation es treballa per detectar casos de desnutrició infantil a la zona de Vedanthangal. Tot i que es porta a terme un seguiment durant tot l’any, dues vegades a l’any les treballadores sanitàries de Laia Foundation recorren tota la zona controlant el pes, el contorn del braç i l’alçada d’infants de 0 a 5 anys. Les dades són registrades i introduïdes en un programa que distribueix el nen o nena en el grup que li pertoca segons el seu nivell de nutrició. Hi ha 5 graus diferents: els que no presenten desnutrició, grau 1, 2, 3 i 4. Els nens i nenes que es troben en els graus 3 i 4 es considera que estan en estat crític i es torna a prendre les mesures per si hi hagut algun error. Si al repetir-les el nen continua al mateix grau, les treballadores avisaran a les famílies i s’insistirà en la importància de portar els nens i nens al metge amb urgència.

Aquesta vegada ha coincidit la recollida de dades amb l’estança de dues voluntàries que han anat a ajudar a les treballadores durant el procés.

 
Associació VEDANTHANGAL SANGAM. Carrer Sant Pere, 112, 08911 Badalona (Spain), NIF G65523508. . info@laiafoundation.org