NOTÍCIES
15/11/2016
Formació del professorat
FLM

El nostre equip de professors és l’actiu més important dels nostre projecte. Per recolzar-los i ajudar-los a millorar, comptem amb el suport de l’organització AID-India, que forma i fa seguiment del professorat i dels coordinadors.

Durant el que portem de curs escolar, que va començar l'1 de juny de 2016, s’han portat a terme les següents sessions de formació:

- 4 de juny de 2016: sessió de formació en l’assignatura d’anglès per als supervisors. S’explica com utilitzar les eines informàtiques disponibles.

- 12 de juny de 2016: planificació i definició d'objectius del primer cicle. S'estableixen els coneixements que els alumnes han d'assolir durant el període i es suggereixen activitats a realitzar. Així mateix, es repassa la metodologia per realitzar les avaluacions mensuals dels estudiants. Formació per professors i supervisors.

- 20 d’agost de 2016: formació específica per l’assignatura d’anglès per a professors i supervisors.

- 28 d’agost de 2016: formació per a professors i supervisors en les assignatures de Tamil i Matemàtiques.

- 10 Octubre 2016: planificació i definició d'objectius del segon cicle, així com revisió del primer cicle.

- 23 d’octubre de 2016: reunió per a professors i supervisors per analitzar els primers mesos del curs.

A part, cada mes hi ha una reunió de l’equip de Vedanthangal (professors i supervisors) i de Vandavasi en que es tracten dubtes i es rep feedback per part del professorat sobre la marxa del projecte.

 
Associació VEDANTHANGAL SANGAM. Carrer Sant Pere, 112, 08911 Badalona (Spain), NIF G65523508. . info@laiafoundation.org