PROJECTES
Foment de la supervivència infantil i salut de la família a l’Índia
FLM
“Un de cada tres infants mal nodrits en el món viu a l’Índia”
Unicef


El projecte sanitari es centra en combatre la malnutrició infantil (prevalent en un 46% en la zona) a través de visites domiciliades per tenir un control de la situació sanitària dels infants. Donat que l’èxit i la sostenibilitat dels programes de salut en les zones rurals de l’Índia depenen en primer lloc de la participació de la comunitat, es seleccionaren tres dones locals per capacitar-les. Cada agent s’encarrega d’una zona, dins la qual supervisa unes 10 dones embarassades i uns 80 infants.

Les agents i la coordinadora de projecte estan capacitades per personal qualificat de l’organització Association for India’s Development (AID-India), que també supervisa i avalua el projecte de forma periòdica. La formació de les agents de salut locals inclou informació sobre la higiene personal, higiene menstrual i altres problemes per a les adolescents, així com sobre la concepció, l’atenció prenatal, l’atenció al nounat, els signes de perill durant l’embaràs i la importància de l’atenció institucional del part i post-part. A les agents també se’ls forma sobre temes de salut materna i infantil, donant-los la capacitat per tenir cura de les dones embarassades, seguint també el consell les infermeres del Govern (Village Health Nurses).
 
Associació VEDANTHANGAL SANGAM. Carrer Sant Pere, 112, 08911 Badalona (Spain), NIF G65523508. . info@laiafoundation.org