PROJECTES
Projecte per eliminar la contaminació interior a llars d'infants rurals
Objectiu: Reduir la mortalitat infantil i el risc a contraure malalties relacionades amb la contaminació interior (tals com pneumònia, malalties pulmonars obstructives cròniques, càncer de pulmó, etc) per part dels nens menors de 6 anys.

Beneficiaris: 37.500 nenes i nens menors de 6 anys pertanyents a les comunitats més necessitades de l'Índia (tribals, dàlits i altres castes desfavorides).

Metodologia: Substituir les cuines tradicionals de llenya dels centres per cuines de biomassa eficients produïdes per Envirofit ( http://www.envirofit.org/).

Pressupost: 8.600 euros (els beneficiaris aportarien 4.914 euros addicionals)

Resultat concret esperat:

1. Reducció de la mortalitat infantil i el risc a contraure malalties relacionades amb la contaminació interior.

2. Reducció de la desforestació.

3. Impacte positiu en el medi ambient durant els cinc anys de vida de les cuines que es traduirien en:

a) Estalvi de 6.000 tones de fusta.
b) 1.500 tones de CO2 s’hauran deixat d'emetre a l'atmosfera.
c) 172.500 kg. de CO s’hauran deixat d'emetre a l'atmosfera.
d) Reducció de dependències econòmiques, amb un estalvi estimat de 3.600 euros en combustible per a les llars d'infants en cinc anys.
 
Associació VEDANTHANGAL SANGAM. Carrer Sant Pere, 112, 08911 Badalona (Spain), NIF G65523508. . info@laiafoundation.org